Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne"

Paralēli pašvaldības darbam kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā aktīvi darbojas biedrība “Tūrisma klubs OGA” – jauniešu iniciatīva radošai Grobiņas arheoloģiskā ansambļa interpretācijai. 2012. gadā biedrība izveidoja aktīvā tūrisma centru “Kuršu Vikingu apmetne”, kas simboliski pilda tilta funkciju vikingu un kuršu dzīves iepazīšanai, izzināšanai un praktizēšanai.
Gadu gaitā biedrībai ir izdevies piesaistīt finansējumu liellaivu “Tontegode” un “Lagerta” izgatavošanai, arheoloģijas namiņa izveidei, kuršu vikingu apmetnes labiekārtošanai, kuršu vikingu tērpu un rotu darināšanai, kā arī vides objekta – nepabeigta vikingu laika kuģa prototipa – izvietošanai apmetnes teritorijā.
Ikvienam interesentam tūrisma centrā ir unikāla iespēja iejusties seno Grobiņas iedzīvotāju tēlā – pielaikot tā laika tērpus, izmēģināt ieročus, kā arī savas spējas dažādu cīņas elementu apgūšanā un liellaivas airēšanā pa Ālandes upi, kuras krastos veidojusies senā vikingu apmetne. Iejusties kuršu un vikingu tēlos palīdz apmetnē darbojošos jauniešu prasmīgi veidotais stāsts, kurā savijas leģendas un vēsturiski fakti par šo tautu dzīves gaitām.